Typer af BDSM forhold

Bondage

Der findes nok lige så mange typer forhold, som der findes udøvere af BDSM. Når det virkelig kommer til stykket, så finder hvert enkelt BDSM par selv deres facon. Og når det sker, så er det oftest en kombination af lidt af hvert +/- lidt ekstra.

Men de helt rendyrkede forhold kommer her.

Note: Du kan i øvrigt læse meget mere omkring disse emner via vores case virksomhed her.

S/M forhold – Sadist/masochist

Det rene S/m forhold består af en Sadist og en masochist. Sadisten opnår seksuel tilfredsstillelse ved at påføre masochisten kropslig smerte. Masochisten opnår glæde eller vellyst ved at blive påført lidelse af Sadisten.

Hvis den lidelsesfremkaldende handling styres af andre ønsker – f.eks. ønsket om at gengælde et angreb på en selv, foreligger der et voldeligt forhold, men ikke et S/m forhold.

Det rene S/m forhold forefindes sjældent. Som oftest indgår andre elementer i forholdet, f.eks. Disciplin, eller Dominans og lidelsen bliver i så fald af mindre betydning og i stedet erstattet af lysten til at være ejet eller bestemme.

Romantik BDSM

D/s forhold   Dominant/submissiv

D/s forholdet består af en Dominant og en submissiv. Den Dominante opnår vellyst ved at eje den submissives seksualitet og derved kunne bestemme, hvad der skal foregå.

Den submissive opnår vellyst ved at glæde og tilfredsstille den Dominante.

Den submissive træffer selv bestemmelse over sit øvrige liv, så som arbejde, penge, venner osv.

At vokse sammen og udforske hinandens seksualitet, ved til stadighed at afprøve seksuelle grænser med henblik på nydelse, er forholdets vigtigste ingredienser.

D/D forhold – Disciplin/Dominant

D/D forholdet i den rendyrkede form, består af en Dominant, der på samme tid går ind for Disciplin, samt en slave eller slavinde. Disciplin/Dominante opnår vellyst ved at eje den underkastede totalt.

D/D er et totalt afhængighedsforhold, i modsætning til den mindre omfattende afhængighed indenfor traditionelle parforhold og ægteskaber.

Den Dominante ejer krop, sjæl og seksualitet hos den underkastede, samt bestemmer enevældigt, hvad der skal foregå på alle livets områder.

Slaven/slavinden opnår tryghed ved aldrig at skulle tage beslutninger, samt vellyst ved at glæde og tilfredsstille den Dominante.

Regler, gammeldags tugt, psykisk afstraffelse, kærlighed, samt 100% ejerskab og lydighed, er forholdets vigtigste ingredienser.

Gammeldags opdragelse

Er en blidere variant over D/D forholdet. Mange af de samme ingredienser som regler, opdragelse og afstraffelse indgår i forholdet. Den store forskel ligger på det psykologiske plan. Afstraffelsen, reglerne og opdragelsen er her et vigtigt element i et fast sammentømret kærligt forhold, hvor kønsrollerne har en stor betydning.

Manden skal have lov til at være MAND – og tilsvarende skal kvinden have lov at være KVINDE. Og sammen skal de vokse og gro i deres fælles forhold, hvor begge er ansvarlige og lige interesserede i udviklingen af forholdet.

Den Dominante bestemmer og har ansvaret for sin kvinde, men den Dominante har ikke enerådende fastlagt reglerne. Det er sket i fællesskab. Fællesskab er i det hele taget et vigtig nøgleord i et forhold med Gammeldags opdragelse.

Alle reglerne og afstraffelsen er skabt i fællesskab for at bevare, udvikle og fastholde det eksisterende parforhold og foregår ikke for at tilfredsstille hverken den Dominante, eller den underkastede, men for at helheden/forholdet kan bestå og udvikle sig.

Den Dominante har pligt til, at sørge for at parforholdets aftaler overholdes, om nødvendigt ved at straffe. Ja, han har ikke alene pligt til, men han har også ansvaret for at aftalerne bliver overholdt, og skal derfor straffe om nødvendigt.

Men den Dominante har ikke ret til, for sin egen lyst skyld, at straffe. Der skal altid være en veldefineret begrundelse for, at afstraffelsen kan finde sted. Den underkastede har både ret og pligt til at sige fra, hvis den Dominante misbruger eller udøver sin magt forkert.

Skrevet af Gæsteblogger fra Creature.dk.